Metadata til folke- og skolebibliotek

Som annonsert av Nasjonalbiblioteket har Bokbasen AS fått oppdraget med å levere metadata for bruk i norske skole- og folkebibliotek fra januar 2017.

Leveransene fra oss vil bestå av metadataposter i Normarc og Marc21 for alle utgivelser fra norske forlag som blir gjort kjent for oss. Dette vil omfatte både norsk og oversatt litteratur og vi anslår volumet til 9-10 000 nye utgivelser per år.

Forhåndsposter vil leveres fra oss så snart forlaget melder at utgivelsen er planlagt. Ferdige katalogposter vil følge så snart boken faktisk er utgitt og Bokbasen har mottatt et katalogiseringseksemplar (ca. 2 dager etter utgivelse).

Bokbasen angir emneord på alle poster på begge målformer. Disse hentes fra Bokbasens kontrollerte tesaurus som også vil gjøres tilgjengelig for systemleverandørene. Vår tesaurus oppdateres løpende ettersom litteraturtilfanget tilsier at nye emneord behøves og dette har vi selvsagt etablerte rutiner for å fange opp. Er det noen som avdekker behov for nye emneord mottas dette gjerne! Innspill til emneord kan meldes til Nasjonalbiblioteket som så vil ta dette videre med oss.

Mer informasjon om leveransen finner dere her.

For å vise hvor enkelt det er for bibliotek å hente inn metadatapostene i både Bibliofil og Mikromarc har vi laget noen korte instruksjonsfilmer som dere kan se her.

Bokbasen har også andre produkter som kan være aktuelle for folkebibliotek, som f.eks. omslagsbilder, katalogposter for engelske bøker og søkeverktøyet Mentor Bibliotek. For mer informasjon om dette er det bare å ta kontakt med oss på post@bokbasen.no.