Metadatafil

Vi tilbyr oppdaterte metadata med informasjon om alle artikler registrert i Den norske Bokdatabasen. Abonnenter henter sanntid metadata i filformatet Onix3 via API. Metadataene kan kunden bruke til sitt kassesystem/ERP-system. 

Normalt vil Bokbasen sørge for løpende oppdatering av informasjon etter mottak av informasjon fra forlag og utgivere.