Digitale læremidler

Alle digitale læremidler registrert i Mentor kan bestilles via Bokbasens API for ordrehåndtering. API-ene har funksjoner for å sende ordre til utgiver og sjekke status. Utgiver mottar ordre og setter leveringsstatus.

Gjennom funksjonene for ordrehåndtering tilbyr Bokbasen en mulighet for strømlinjeformet salg av digitale læremidler. Utgiver av digitale læremidler og produkter til skolen får muligheten til å være tilgjengelig i flere salgskanaler på en effektiv måte.

Mentor gir en fullstendig oversikt over hva som finnes av norske læremidler. For at lærere, rektorer og andre ansatte ved skolene skal finne produktene dine, er det viktig at læremidlene registreres i Mentor, som er den beste kanalen for å synliggjøre og markedsføre læremidler direkte til brukerne. Digitale læremidler kan beskrives ved hjelp av flere informasjonsfelt:

Grunnleggende: ISBN/EAN, tittel, forfatter, enhetsstøtte, systemkrav mm.

Pris og tilgjengelighet: priser, kjøpsvilkår, lisenser, statusmelding

Klassifikasjon: fag, trinn, utdanningsprogram, programområde (grep-koder)

Sammenhenger: sammenkobling av alle elementer i læreverket

Markedsføring: lenker til eksempelsider, anmeldelser, omtaler, intervjuer mm.

Ta kontakt med post@bokbasen.no for utfyllende informasjon og dokumentasjon på våre API.