E-bøker i bibliotek

I januar 2018 åpnet Bokbasens nye plattform for e-bøker i bibliotek. Alle bibliotek kan benytte Bokbasen Bibliotek for kjøp og administrasjon av utlånslisenser.

Bokbasens nye plattform for e-bøker i bibliotek støtter den nye lisensmodellen for e-bokutlån som anbefales av Nasjonalbiblioteket. Den nye modellen trådte i kraft 1. januar 2018.

Vår nye bibliotekplattform har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll og oppfølging enkelt og effektivt for folkebibliotek og innkjøpskonsortier. Alle lisenser dere allerede har kjøpt vil lastes over på den nye plattformen og K-fondslisenser administreres som før av eBokBib slik at ingenting går tapt for biblioteket. Løsningen er også integrert med eBokBib på en slik måte at overgangen til ny modell ikke merkes for lånerne på annen måte enn at utvalget i appen blir mye større.

Bruk av Bokbasen Bibliotek er gratis for biblioteket, det eneste dere må gjøre er å registrere dere som brukere av tjenesten.

Les mer om Bokbasen Bibliotek her